Ίδια τα τέλη ταφής στα Κοιμητήρια του Δήμου Βόλου ανεξαρτήτως της θέσης ενταφιασμού των νεκρών

18-07 2013

Ίδια τα τέλη ταφής στα Κοιμητήρια του Δήμου Βόλου ανεξαρτήτως της θέσης ενταφιασμού των νεκρών

Τοπικά Νέα


Από την Διεύθυνση Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου ανακοινώνεται ότι ποτέ, από συστάσεως των κοιμητηρίων, δεν υπήρξε και δεν υπάρχει έως σήμερα, τέλος για την επιλογή ταφής σε συγκεκριμένο ταφικό τετράγωνο (πλην των οικογενειακών ταφικών τετραγώνων). «Στα κοιμητήρια του Δήμου μας δεν υπάρχουν ζώνες α’ ή β΄ κατηγορίας με διαφορετικά τέλη θέσεων ταφής. Δηλαδή, ανεξάρτητα από την θέση ταφής και σε κάθε ταφικό τετράγωνο, το τέλος τριετούς ταφής είναι κοινό (ΑΔΣ 852/2012, και 812/2012) για όλους τους πολίτες», ξεκαθάρισε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Χ.Τσαμπάζης, με αφορμή σχετικό θέμα που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα.
Οι θέσεις ταφής προσδιορίζονται από τη Διεύθυνση Κοιμητηρίων ανάλογα με τις ανάγκες των κοιμητηρίων, ενώ εξυπηρετούνται περιπτώσεις ενταφιασμού συγγενικών προσώπων στο ίδιο τετράγωνο – και εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα – κατόπιν γραπτού αιτήματος των συγγενικών προσώπων των θανόντων. Η ενέργεια αυτή, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνει με το παραμικρό τέλος τους πολίτες.
Να σημειωθεί, επίσης, ότι η χρήση των ψυκτικών θαλάμων του Κοιμητηρίου στη θέση «Κούκος» μέχρι και την πλήρη απόδοσή τους σε λειτουργία, γίνεται χωρίς καμία απολύτως χρέωση των πολιτών και για όσο διάστημα απαιτηθεί η χρήση αυτών.
Τέλος, υπενθυμίζεται στους πολίτες ότι η υπηρεσία αφής κανδηλιών και περιποίησης των μνημείων γίνεται αυτή την περίοδο από τη Διεύθυνση Κοιμητηρίων αντί τιμήματος, το ύψος του οποίου έχει καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και καταβάλλεται στην Υπηρεσία, ενώ απαγορεύεται αυστηρά σε ιδιώτες που δεν είναι συγγενείς θανόντων να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες με σκοπό το κέρδος.

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0