Γεωμηχανική: Μια καινοτόμος και αποτελεσματική λύση για τον πλανήτη

25-11 2012

Γεωμηχανική: Μια καινοτόμος και αποτελεσματική λύση για τον πλανήτη

eco news

eco_news_news_emeo1Αν η κλιματική αλλαγή γίνει ανεξέλεγκτη παρά τις προσπάθειες των ειδικών να αποτρέψουν κάτι τέτοιο, θα είναι επιτακτική η υιοθέτηση πολύ πιο δραστικών μέτρων. Αυτή η επιστημονική προσέγγιση, που κερδίζει έδαφος, αν και συνεχίζει να θεωρείται αρκετά αμφιλεγόμενη, είναι η γεωμηχανική.
Οι εφαρμογές της γεωμηχανικής είναι ποικίλες. Σίγουρα μία λύση για την προστασία του πλανήτη αποτελεί η απομάκρυνση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τεχνητά δένδρα. Αυτά έχοντας πάνω τους φίλτρα έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν όπως έδειξαν επιστημονικές έρευνες μεγαλύτερες ποσότητες άνθρακα από ότι ένα κανονικό δένδρο. Επίσης ένα άλλο αποτελεσματικό μέτρο είναι η λίπανση των ωκεανών. Χρησιμοποιώντας  ποσότητες αλάτων σιδήρου στην θάλασσα θα αναπτυχθούν τα φύκια. Τα φύκια χρησιμοποιούν CO2  από το νερό και έτσι αυξάνεται η  απορρόφηση του CO2  της ατμόσφαιρας από την θάλασσα.  Ένα μέρος από τα φύκια θα βυθιστεί και θα πάρει μαζί του στον πυθμένα το χρησιμοποιούμενο CO2.
Η ανάκλαση της ακτινοβολίας αποτελεί ένα άλλο δραστικό μέτρο για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο ότι τα φυτά ανακλούν πολύ ηλιακό φως. Καλλιεργώντας έρημες εκτάσεις λοιπόν ή αυξάνοντας τις καλλιέργειες φυτών με λευκαύγεια μπορούμε να επηρεάσουμε την θερμοκρασία του πλανήτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Μία άλλη καινοτόμος ιδέα αποτελεί η χρήση μεγάλου αριθμού τηλεκατευθυνόμενων σκαφών που θα ψεκάζουν θαλασσινό νερό με υψηλή πίεση στον αέρα. Τα σωματίδια άλατος του νερού ευνοούν το σχηματισμό νεφών λευκού χρώματος. Πέντε κυβικά μέτρα θαλασσινού νερού το δευτερόλεπτο αρκούν για να αντιμετωπιστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Τέλος, η διασκόρπιση θείου στην στρατόσφαιρα αποτελεί μία ιδανική λύση για περιορισμό της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη γη. Όμως είναι ένα δύσκολο εγχείρημα διότι το θείο μπορεί να προκαλέσει όξινη βροχή  και είναι πιθανόν  να προκληθούν καταστροφές στο στρώμα του όζοντος.

Αυτές είναι μερικές από τις πολλές λύσεις που προτείνει η γεωμηχανική για την αντιμετώπιση της καταστροφής του πλανήτη. Άλλες είναι εφικτές άλλες πολυδάπανες, άλλες εγκυμονούν κινδύνους. Σίγουρα όμως με τους κατάλληλους χειρισμούς όλες αυτές οι λύσεις μπορεί να αποδειχθούν σωτήριες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την διάσωση του πλανήτη.

                                                                                                                                                      Γράφει ο δασολόγος – περιβαλλοντολόγος

Αντώνης Φαναριώτης

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0