ΔΕΥΑΜΒ: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιών για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων ύδρευσης

17-07 2013

ΔΕΥΑΜΒ: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιών για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων ύδρευσης

Τοπικά Νέα

Νέος κύκλος εργασιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων ύδρευσης σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑΜΒ, συνολικής δαπάνης 110.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) πρόκειται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ, στο πλαίσιο της πολιτικής της Επιχείρησης για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών υδροδότησης σε κάθε οικισμό του Δήμου. Πρόκειται για το έργο «Υγειονομικής Αναγνώρισης», η σύμβαση του οποίου υπεγράφη σήμερα ανάμεσα στον Δήμαρχο Βόλου και Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ κ.Πάνο Σκοτινιώτη και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Κ.Παπαευθυμίου και ΣΙΑ Ο.Ε.».
Ειδικότερα, το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης – αντλιοστάσια, οικίσκους χλωριωτήρων, δεξαμενές ή άλλα όργανα ύδρευσης, φρεάτια, συντήρηση-καθαρισμός υφιστάμενων υδρομαστεύσεων κ.λ.π. – ώστε να διασφαλίζονται οι όροι και οι κανόνες υγειονομικής προστασίας τους, σε διάφορες θέσεις στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑΜΒ (όρια Δήμου Βόλου, όπως προκύπτουν από τον Ν.3852/2010). Σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας 12 μηνών.
Όπως επανειλημμένως έχει τονίσει ο κ.Σκοτινιώτης «η ΔΕΥΑΜΒ έχει υποχρέωση –και νομική- να εξασφαλίσει νερό απαλλαγμένο και από υποψία μόλυνσης. Αυτό επιτυγχάνεται όχι μέσω κατασταλτικής λειτουργίας, αλλά πρωτευόντως με δράσεις καθαρισμού και υγειονομικής αναγνώρισης πηγών και υδραγωγείων. Από την εμπειρία που αποκτήσαμε στη διαχείριση των περιφερειακών υδραγωγείων, διαπιστώσαμε ότι αρκούν εξαιρετικά μικρές δόσεις χλωρίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η υγιεινή των δικτύων. Η απολύτως ήπια αυτή χρήση του απολυμαντικού μέσου, σε συνδυασμό πάντοτε και με προτεραιότητα τις τακτικές εργασίες καθαρισμού και υγειονομικής αναγνώρισης δεξαμενών και πηγών, απομακρύνει κάθε κίνδυνο για την υγεία του πληθυσμού και ελαχιστοποιεί τους κινδύνους αρνητικής διαφήμισης της περιοχής».

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0