Επί τάπητος τα θέματα του νερού και  της αποχέτευσης

6-07 2013

Επί τάπητος τα θέματα του νερού και της αποχέτευσης

Τοπικά Νέα


Τα σημαντικά θέματα του ευαίσθητου τομέα που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΜΒ θα τεθούν επί τάπητος στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βόλου, που συγκαλείται την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο Βόλου. Θέμα της συνεδρίασης «Η ΔΕΥΑΜΒ στο νέο ιστορικό της κύκλο – οι πολιτικές της για την ορθολογική και αειφόρο διαχείριση του νερού, την αποχέτευση και το περιβάλλον» και πραγματοποιείται σε συνέχεια της σχετικής δέσμευσης που είχε αναλάβει ο Δήμαρχος Βόλου και Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ κ.Πάνος Σκοτινιώτης. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, εντός του Ιουλίου όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Δήμαρχος, το θέμα θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Πρόκειται ουσιαστικά για μια συνολική και ολοκληρωμένη ενημέρωση των 50 φορέων της πόλης που απαρτίζουν την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Βόλου, μέσα από την οποία θα δοθεί η δυνατότητα να εκφραστούν οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας για τα σημαντικά θέματα του νερού και της αποχέτευσης. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, όπως έχει τονίσει ο Δήμαρχος, είναι να διεξαχθεί ένας νηφάλιος και ουσιαστικός διάλογος, μακριά από ιδεοληψίες, σκοπιμότητες και άγονες αντιπαραθέσεις.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστούν οι θέσεις της ΔΕΥΑΜΒ για το νερό και την αποχέτευση ως δημόσια κοινωνικά αγαθά και αναλυτικά στοιχεία για το υδατικό πρόβλημα, τις απώλειες νερού, τις προσπάθειες για εξοικονόμηση αποθεμάτων, τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και την άρδευση. Επίσης, θα παρουσιαστούν στοιχεία για τα έργα αποχέτευσης και προστασίας του περιβάλλοντος και την τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης, ενώ θα γίνει ενημέρωση και για τη νέα οργανωτική δομή της ΔΕΥΑΜΒ μετά και τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Στα μέλη της Επιτροπής έχει σταλεί ήδη από τις αρχές της εβδομάδας, το κείμενο της εισήγησης όπου γίνεται ολοκληρωμένη παρουσίαση της νέας ΔΕΥΑΜΒ που προέκυψε από την εφαρμογή του «Καλλικράτη», στην κατάσταση που κληρονόμησε, στις πολιτικές της για το νερό, την αποχέτευση και την προστασία του περιβάλλοντος, στα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί με διασφαλισμένη πίστωση, στην τιμολογιακή της πολιτική, καθώς και στα νέα οργανωτικά δεδομένα της Επιχείρησης.
Σύμφωνα με τον κ.Σκοτινιώτη, επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής είναι να ανοίξει γόνιμο διάλογο με την τοπική κοινωνία για τα σημαντικά θέματα του ευαίσθητου τομέα που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΜΒ. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ένα όργανο στο οποίο συμμετέχει το σύνολο σχεδόν των βασικών φορέων της περιοχής και το οποίο γίνεται προσπάθεια να μην περιοριστεί στις τυπικές και άχαρες, εν πολλοίς, αρμοδιότητες που δίνει ο νόμος, αλλά να εξελιχθεί σε εργαλείο ενότητας και ουσιαστικής παρέμβασης της τοπικής κοινωνίας σε μείζονος σημασίας τοπικά θέματα.
Σημειώνεται ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που προβλέπεται από το νόμο του «Καλλικράτη», αποτελεί ένα πολύ σημαντικό όργανο για τη λειτουργία του Δήμου, καθώς δίνει θεσμική υπόσταση στον κοινωνικό διάλογο και διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της πόλης.
VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0