Επιστροφή ΦΠΑ από φωτοβολταϊκά

solar_energy_ΔΕΗ

Τα νοικοκυριά που έχουν αγοράσει φωτοβολταϊκές συσκευές και μέσω συμβάσεων πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια στον πάροχο, έστω κι αν η παραγωγή είναι μικρότερη από τη συνολική κατανάλωση του σπιτιού τους, μπορούν να απαιτήσουν την επιστροφή του ΦΠΑ που πλήρωσαν για την αγορά εξοπλισμού.

Αυτό προβλέπει η χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία καθιερώνει την ίδια φορολογική αντιμετώπιση, ως προς την επιστροφή του ΦΠΑ, μεταξύ ιδιωτικών και επαγγελματιών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών.

Όπως επισημαίνει το Δικαστήριο, η εκμετάλλευση ιδιωτικού φωτοβολταϊκού συστήματος συνδεδεμένου στο δημόσιο δίκτυο γεννά δικαίωμα προς έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών. Το δικαίωμα προς έκπτωση του ΦΠΑ προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ότι η εκμετάλλευση του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται προς άντληση εσόδων διαρκούς χαρακτήρα.

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0