Εργασίες για την αποκατάσταση των τάφων στο κοιμητήριο Ταξιαρχών

27-06 2013

Εργασίες για την αποκατάσταση των τάφων στο κοιμητήριο Ταξιαρχών

Τοπικά Νέα


Ξεκινούν το αμέσως επόμενο διάστημα εργασίες για τη βελτίωση του χώρου στο κοιμητήριο Ταξιαρχών, όπου υπάρχουν ανοιχτοί και κατεστραμμένοι τάφοι μετά από πραγματοποίηση εκταφών. Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 19.128,96 ευρώ και, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Βόλου Πάνος Σκοτινιώτης με τον ανάδοχο Αντ.Μανόλη, προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός προθεσμίας τριών μηνών.
Η παρέμβαση αφορά συγκεκριμένα την αποκατάσταση 270 τάφων, τη διαμόρφωση του εδάφους και γενικότερα τον εξωραϊσμό του περιβάλλοντος χώρου, βάσει μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι εργασίες που θα γίνουν είναι: καθαρισμός των τάφων από σκουπίδια, υλικά κατασκευής μνημείων, μολυσμένο χώμα μέχρι βάθους 1,00 μέτρου, φόρτωση με τα χέρια ή μηχανικά μέσα σε αυτοκίνητο και απομάκρυνσή τους σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, επανεπίχωση του κάθε τάφου με φυτικό χώμα και ελαφρά συμπύκνωση αυτού.
Επίσης, ξεκινούν άμεσα οι παρεμβάσεις στα περιφερειακά κοιμητήρια Αλυκών, Αγ. Παρασκευής, Αγ. Γεωργίου, Φυτόκου, Μελισσατίκων και Γλαφυρών, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, της λειτουργικότητας και του ευπρεπισμού των χώρων. Πρόκειται για εργασίες συνολικής δαπάνης 28.842,24€, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα:
- υδροδότηση του κάθε κοιμητηρίου από ανεξάρτητη δεξαμενή, έτσι ώστε να μην έχουν άμεση επαφή τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών με την ύδρευση των κοιμητηρίων
- κατασκευή απορροφητικών και σηπτικών βόθρων σε όσα κοιμητήρια δεν έχουν
- κατασκευή ανεξάρτητων χώρων πλύσης των οστών
- προστασία του χώρου των κοιμητηρίων με την κατασκευή περίφραξης και μεταλλικών θυρών
- τσιμεντόστρωση των διαδρόμων όπου υπάρχει και εφαρμόζεται σχέδιο ταφολόγιου.

Οδοποιία Αισωνίας
Εξάλλου, υπογράφηκε σήμερα και η σύμβαση του έργου «Συντήρηση και κατασκευή οδών Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας», συνολικής δαπάνης 28.754,22 ευρώ. Το έργο ανέλαβε μετά από διαγωνισμό η εταιρεία «Αχιλλέας και Αθανάσιος Γκουντινάκος Ο.Ε.» και αναμένεται να παραδοθεί σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.
Σύμφωνα με τη μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας που επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο προβλέπεται να γίνουν εργασίες επισκευών ασφαλτικών οδοστρωμάτων λόγω παλαιότητας, των κρασπεδορείθρων και επισκευή – ανακατασκευή πεζοδρομίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το έργο θα είναι συνεχές και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση ακόμη και όταν δεν είναι εφικτή η παραγωγή ασφαλτομίγματος αλλά είναι δυνατή η εργασία με άλλα ασφαλτικά υλικά, να επεμβαίνει άμεσα όταν παρίσταται ανάγκη. Επίσης, ο ανάδοχος θα καθορίσει τηλέφωνο στο Βόλο, στο οποίο θα είναι δυνατή η όχληση καθ’ όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Η ανταπόκριση του στα επείγοντα περιστατικά πρέπει να είναι άμεση και σε κάθε περίπτωση εντός της ίδιας μέρας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αποτροπή κινδύνου.
Οι θέσεις στις οποίες θα γίνονται οι εργασίες θα καθορίζονται από την Υπηρεσία ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, ενώ θα καθορίζεται επίσης ο τρόπος επισκευής κατά περίπτωση.

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0