Με αυτό το στυλό δεν θα κάνεις ποτέ ορθογραφικό λάθος!

6-08 2013

Με αυτό το στυλό δεν θα κάνεις ποτέ ορθογραφικό λάθος!

Τεχνολογία

Lernstift

Οι Γερμανοί Falk Wolksy και Daniel Kaesmacher βρήκαν τον τέλειο τρόπο, έτσι ώστε τα παιδιά τους να σταματήσουν τα ορθογραφικά λάθη.

Η πατέντα αυτή μπορεί φυσικά να βοηθήσει και όλους τους άλλους!

Το Lernstift δονείται όταν κάνετε ένα ορθογραφικό λάθος!

Έχει ενσωματωμένο υπολογιστή με Linux και ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει αισθητήρα κίνησης, επεξεργαστή, μνήμη, υποστήριξη Wi-Fi και module για τη δόνηση της συσκευής. Οι αισθητήρες του μπορούν να μάθουν και τον γραφικό σας χαρακτήρα, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν τον γράφοντα!

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0