Σε ανοδική πορεία οι εξαγωγές φέτας

23-07 2013

Σε ανοδική πορεία οι εξαγωγές φέτας

Οικονομία

Φέτα

Η ανοδική πορεία των εξαγωγών φέτας των τελευταίων ετών συνεχίζεται κατά το τρέχον έτος 2013, καθώς στο πρώτο τρίμηνο η μεταβολή του όγκου των εξαγωγών έφθασε στα 13,95%. Υπερβαίνοντας έτσι τόσο το θετικό ποσοστό του 7,78% με το οποίο έκλεισαν οι εξαγωγές το 2011 σε σχέση με το 2010, όσο και το 13,75% του συνόλου των εξαγωγών φέτας του 2012 σε σχέση με το ’11.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, που συγκέντρωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα επεξεργάστηκε το τμήμα στατιστικής του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου, κατά την διάρκεια του διαστήματος Ιανουαρίου – Μαρτίου 2013 εξήχθησαν από την χώρα μας11.749,68 τόνοι τυροκομικών προϊόντων, αξίας 64.944,38 χιλιάδων ευρώ, έναντι 10.453,73 τόνων φέτας και άλλων τυριών που εξήχθησαν το πρώτο τρίμηνο του 2012 και απέφεραν αξία 56.993,47 χιλιάδων ευρώ, με την μεταβολή να διαμορφώνεται στο εν λόγω θετικό ποσοστό για το 2013.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως κατά την διάρκεια των μηνών Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου του 2012 είχαν εξαχθεί από την χώρα μας 49.330,89 τόνοι των εν λόγω προϊόντων, αξίας 266.737,68 χιλιάδων ευρώ, έναντι 48.089,9 τόνων φέτας και άλλων τυριών που εξήχθησαν το 2011 και απέφεραν αξία 234.487,29 χιλιάδων ευρώ.

Πρόκειται για εξαγωγές που αφορούν 35 χώρες, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός, οι οποίες είναι απλωμένες σε πέντε ηπείρους, συγκεκριμένα σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Ωκεανία, και Βόρεια Αμερική.

Το 59,18%, δηλαδή ο κύριος όγκος των εξαγωγών, κατευθύνθηκε σε τρεις και συγκεκριμένα στην Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Σουηδία. Με κορυφαία χώρα να παραμένει η Γερμανία συγκεντρώνοντας το 37,84 % των εξαγωγών μας σε φέτα και άλλα τυριά, παρουσιάζοντας, παράλληλα, αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 που συγκέντρωσε το 32,93% των εξαγωγών μας (θετική μεταβολή 30,94%). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εξήχθηκε το 12,9%, έχουμε θετική μεταβολή εξαγωγών της τάξης του 22,37%. Ενώ στην Σουηδία, που εξήχθηκε το 8,37%, έχουμε θετική μεταβολή εξαγωγών της τάξης του 18,03%.

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0