Στο ΣτΕ «Ελληνικός Χρυσός» και Ε.Κ. Χαλκιδικής

27-06 2013

Στο ΣτΕ «Ελληνικός Χρυσός» και Ε.Κ. Χαλκιδικής

Ελλάδα

2688858071C42E1E3756F966B5F8E964

Αντισυνταγματική και παράνομη είναι η διακοπή των εργασιών (εκσκαφές, κατασκευή βάθρων, κ.λπ.) για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα ορυχεία χρυσού στη θέση Σκουριές του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, υποστηρίζουν με προσφυγές τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής.

Ειδικότερα, ο προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του δήμου Αριστοτέλη διαβίβασε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας σήμα στο οποίο ανέφερε: «Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4067/2012 (νέος οικοδομικός κανονισμός) να διακόψετε κάθε οικοδομική εργασία στη θέση Σκουριές της Μεγάλης Παναγιάς του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, καθώς έπειτα από αυτοψία που διενήργησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες εκσκαφές και άλλες κατασκευές χωρίς άδεια δόμησης».

Παράλληλα, ο δήμος Αριστοτέλη, όπως υποστηρίζουν οι δυο προσφεύγοντες στο ΣτΕ, έχει αποστείλει ερωτήματα στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος και στην επιθεώρηση μεταλλείων Βορείου Ελλάδος που σχετίζονται με το περιεχόμενο της άδειας εγκατάστασης του μεταλλείου.

Αναλυτικότερα, τα επίμαχα έργα αφορούν εκσκαφές και την κατασκευή βάθρων για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του μεταλλείου χρυσού. Δηλαδή στα βάθρα θα στηριχθούν οι πυκνωτές τελμάτων, οι πυκνωτές προϊόντων, οι σφαιρόμυλοι και οι μύλοι του εργοστασίου εμπλουτισμού, οι αναγκαίες σωληνώσεις κ.λπ. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί προκατασκευασμένοι οικίσκοι (container) για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων, που σύμφωνα με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, ανέρχονται στους 250.

Τόσο η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός», όσο και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής, υποστηρίζουν ότι αναρμοδίως η τοπική πολεοδομία διέταξε τη διακοπή των κατασκευαστικών εργασιών, καθώς αρμόδιο για το θέμα αυτό -σύμφωνα με τον Μεταλλευτικό Κώδικα- είναι η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος. Επιπρόσθετα, υποστηρίζουν ότι δεν απαιτείται άδεια της Πολεοδομίας, καθώς τα επίμαχα κατασκευαστικά έργα έχουν εγκριθεί από την άδεια εγκατάστασης που έχει ήδη δοθεί. Εξάλλου, προσθέτουν, δεν πρόκειται για εργασίες που έχουν σκοπό τη δόμηση, ώστε να απαιτείται πολεοδομική άδεια, αλλά αφορούν την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Ακόμη, διευκρινίζουν ότι στο επίμαχο σήμα διακοπής εργασιών δεν γίνεται λόγος για τους οικισμούς-κοντέινερ που υπάρχουν, αλλά και αν ακόμη ερμηνευθεί ότι αφορά τους εν λόγω οικισμούς, αυτοί μεταφέρονται εύκολα, καθώς ρυμουλκούνται σε πλατφόρμα. Κατά συνέπεια δεν υπόκεινται στην υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Παράλληλα, σημειώνεται το επίμαχο σήμα διακοπής εργασιών εκδόθηκε αναρμοδίως από το Τμήμα Πολεοδομίας του δήμου Αριστοτέλη, καθώς η υπηρεσία αυτή δεν δικαιούται να ασκεί ελεγκτικές αρμοδιότητες επί μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, αφού οι σχετικές άδειες, στις οποίες εμπίπτουν και οι επίμαχες εργασίες, εκδίδονται από τις αρμόδιες για την εφαρμογή της μεταλλευτικής νομοθεσίας υπηρεσίες, οι οποίες και ασκούν τους ελέγχους. Δηλαδή, η διακοπή των εργασιών που αφορούν στην κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε μεταλλευτική επιχείρηση μπορεί να διαταχθεί μόνον (βάσει της μεταλλευτικής νομοθεσίας) από τα αρμόδια όργανα, προσθέτουν οι προσφεύγοντες.

Πέρα από όλα αυτά, η διακοπή των κατασκευαστικών εργασιών είναι και αντισυνταγματική, υποστηρίζουν στην προσφυγή, καθώς πριν σταλεί το επίμαχο σήμα, δεν κλήθηκαν οι υπεύθυνοι της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» να παρέχουν εξηγήσεις, όπως επιβάλλει το άρθρο 20 του Συντάγματος.

Τέλος, τονίζουν ότι το επίμαχο σήμα διακοπής εργασιών είναι παράνομο, έχει πλημμελή αιτιολογία και εκδόθηκε αναρμόδια από την Πολεοδομία του δήμου Αριστοτέλη.

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0