Συγκέντρωση υδραργύρου στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Αγριάς

20-07 2013

Συγκέντρωση υδραργύρου στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Αγριάς

Τοπικά Νέα


Από τη Γενική Διεύθυνση της ΔΕΥΑΜΒ, ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:
Μετά από δειγματοληψία που έγινε στο δίκτυο της ύδρευσης της Αγριάς και τις γεωτρήσεις που το τροφοδοτούν, εντοπίστηκε συγκέντρωση υδραργύρου στο εσωτερικό δίκτυο, στο ανατολικό τμήμα της Αγριάς, και στη γεώτρηση «Κναβάκι», άνω του ορίου που προβλέπει η νομοθεσία. Κατόπιν αυτού, διακόπηκε η λειτουργία της γεώτρησης.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να μην κάνουν χρήση του νερού του δικτύου για πόση, μέχρι να γίνει νέα δειγματοληψία που να επιβεβαιώνει την ασφάλεια του νερού του δικτύου για πόση. Επίσης, λόγω της διακοπής της λειτουργίας της γεώτρησης και συνεπώς της μειωμένης τροφοδοσίας των δεξαμενών του δικτύου και προς αποφυγή διακοπών της υδροδότησης, παρακαλούνται οι κάτοικοι να κάνουν οικονομία στο νερό. Οι κάτοικοι μπορούν, για πόσιμο νερό, να κάνουν χρήση των κοινόχρηστων βρυσών (νερό Ανεμούτσας).
Σημειώνεται ότι, στην τακτική, με βάση την κείμενη νομοθεσία, προγραμματισμένη δειγματοληψία, τα αποτελέσματα της οποίας έλαβε η Υπηρεσία στις 5-7-2013, διαπιστώθηκε αυξημένη περιεκτικότητα στην παραμετρική τιμή του υδραργύρου σε σχέση με παλαιότερες μετρήσεις, αλλά κάτω από τα όρια που θέτει η νομοθεσία, και συγκεκριμένα 0,8 ppm με ανώτατο όριο το 1 ppm. Η διαπίστωση αυτή προκάλεσε την ευαισθητοποίηση και την άμεση αντίδραση της Υπηρεσίας, η οποία προχώρησε σε διαδοχικούς ελέγχους και επανελέγχους.
Στα αποτελέσματα που περιήλθαν στη ΔΕΥΑΜΒ, στις 17-7-2013, εντοπίστηκε, στο εσωτερικό δίκτυο, στο ανατολικό τμήμα της Αγριάς, υδράργυρος σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της παραμετρικής τιμής, και συγκεκριμένα, 2,8 ppm. Λήφθησαν νέα δείγματα, στις 17 και 18 Ιουλίου, των οποίων τα αποτελέσματα περιήλθαν στην Υπηρεσία σήμερα, αργά το απόγευμα, και τα οποία επιβεβαίωσαν το πρόβλημα, που εντοπίζεται τελικά στη γεώτρηση «Κναβάκι», όπου η παραμετρική τιμή του υδραργύρου κυμαίνεται από 2,8 ppm ως 3,1 ppm. Λήφθηκε σειρά δειγμάτων, και σήμερα, 19-7-2013, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται την ερχόμενη Δευτέρα. Παράλληλα με τις δειγματοληψίες, η Υπηρεσία εξετάζει εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης.
VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0