Tο νέο προφίλ του εξαγωγέα κηπευτικών

15-06 2013

Tο νέο προφίλ του εξαγωγέα κηπευτικών

Οικονομία

1a.58124_597786743566651_845680691_n

Τις προϋποθέσεις για να λάβει μια εμπορική εταιρεία έγκριση, όπως ζητά ο ευρωπαϊκός κανονισμός 543/2011, για να εξάγει οπωροκηπευτικά σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού καθορίζει νέα υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1380) την οποία συνυπογράφει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Iδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο συσκευαστήριο, ψυγεία και γεωπόνο, κατά τα πρότυπα της ΕΕ, θα πρέπει να έχει ο εγκεκριμένος έμπορος για να εξάγει νωπά οπωροκηπευτικά.

Συγκεκριμένα, ο εγκεκριμένος έμπορος ή εμπορική εξαγωγική επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο συσκευαστήριο, ψυγεία και γεωπόνο για να εξάγει εξάγει νωπά οπωροκηπευτικά από την Ελλάδα προς οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1380, καθορίζεται η έννοια του εγκεκριμένου εμπόρου στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών, όπως ζητά ο ευρωπαϊκός κανονισμός 543/2011.

 

Αρ. Φύλλου 1380

“Συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με το θεσμό του εγκεκριμένου εμπόρου στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών, σε εφαρμογή του άρθρου 12 του Καν. (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής”

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοείται ως:

Έμπορος νωπών οπωροκηπευτικών: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του νωπά οπωροκηπευτικά που υπόκεινται σε προδιαγραφές εμπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011.

Εγκεκριμένος έμπορος νωπών οπωροκηπευτικών: Ο έμπορος νωπών οπωροκηπευτικών, ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, παρέχει εγγυήσεις συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες προδιαγραφές εμπορίας, διενεργεί αυτοέλεγχο, χρησιμοποιεί το υπόδειγμα του παραρτήματος II του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011, στη σήμανση της κάθε συσκευασίας και του έχει χορηγηθεί η έγκριση από την αρμόδια αρχή.

Νωπά οπωροκηπευτικά: Τα νωπά οπωροκηπευτικά για τα οποία ισχύουν οι γενικές ή ειδικές προδιαγραφές εμπορίας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011, ή/και αναφέρονται στο έντυπο της αναγγελίας στην «Βάση δεδομένων των συναλλασσόμενων», εφαρμογή Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ).

Αναγγελία: Το έντυπο αναγγελίας της εφαρμογής ΜΕΝΟ.

ΜΕΝΟ (Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών): Η ηλεκτρονική εφαρμογή της «Βάσης δεδομένων των συναλλασσόμενων», στην οποία καταχωρούνται όλοι όσοι συμμετέχουν στην εμπορία νωπών οπωροκηπευτικών.

 

Άρθρο 2

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για τον ορισμό του «εγκεκριμένου εμπόρου» στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, όσον αφορά στους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών».

 

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Οι έμποροι νωπών οπωροκηπευτικών, οι οποίοι τυποποιούν και συσκευάζουν, με σκοπό να εξάγουν προς Τρίτες χώρες ή/και να αποστείλουν προς χώρες της Ε.Ε. νωπά οπωροκηπευτικά, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για την υπαγωγή στο καθεστώς του εγκεκριμένου εμπόρου.

 

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις για την υπαγωγή εμπόρου στο καθεστώς του εγκεκριμένου εμπόρου

Προκειμένου ένας έμπορος να υπαχθεί στο καθεστώς του εγκεκριμένου εμπόρου οφείλει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Να είναι εγγεγραμμένος στη «Βάση δεδομένων των συναλλασσομένων».

2) Να διαθέτει ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο τυποποιητήριο − συσκευαστήριο, το οποίο έχει άδεια λειτουργίας.

3) Να διαθέτει τυποποιητήριο − συσκευαστήριο με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, ανάλογα με το προϊόν που τυποποιεί και συσκευάζει, καθώς και κατάλληλες ψυκτικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τα είδη των οπωροκηπευτικών για τα οποία απαιτούνται.

4) Να απασχολεί, γεωπόνο του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού ή τεχνολόγο γεωπονίας του κλάδου ΤΕ Γεωπονικού, ως υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου.

5) Nα είναι πιστοποιημένος κατά διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ασφάλειας τροφίμων, όπως ΕΝ ISO22000, BRC food, IFS food, FSSC 22000, ή άλλο αναγνωρισμένο πρότυπο βασισμένο στις αρχές του συστήματος HACCP.

6) Να έχει καταταγεί στην κατηγορία του χαμηλότερου κινδύνου, όπως προκύπτει από το σύστημα ανάλυσης κινδύνου.

 

Άρθρο 5

Διαδικασία χορήγησης έγκρισης

1. Ο έμπορος που πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 4 της παρούσας, δύναται να υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), στην περιοχή ευθύνης της οποίας υπάγονται οι εγκαταστάσεις της επιχείρησής του. Οι διαδικασίες έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης ολοκληρώνονται εντός 3 μηνών από την υποβολή της. Ο έμπορος παραθέτει αναλυτικά στην αίτησή του τα προϊόντα καθώς και τις εγκαταστάσεις, στις οποίες τυποποιεί και συσκευάζει τα εν λόγω προϊόντα για τις οποίες αιτείται την έγκριση. Σε περίπτωση που ο έμπορος έχει εγκαταστάσεις σε διάφορες Περιφερειακές Ενότητες, αιτείται για κάθε μία εγκατάσταση ξεχωριστά στην αρμόδια ΔΑΟΚ στην περιοχή ευθύνης της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση. Η αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της επιχείρησης και τυχόν τροποποιήσεις αυτού καθώς και επίσημο έγγραφο ορισμού νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

β) Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού εκπροσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές.

γ) Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, όπου δηλώνεται το όνομα του υπεύθυνου του ποιοτικού ελέγχου, καθώς και αντίγραφο της σχετικής σύμβασης απασχόλησης.

δ) Ακριβές φωτοαντίγραφο του πτυχίου του απασχο− λούμενου ως υπευθύνου ποιοτικού ελέγχου.

ε) Πιστοποιητικό κατά το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO22000, BRC food, IFS food, FSSC 22000, ή άλλο αναγνωρισμένο πρότυπο βασισμένο στις αρχές του συστήματος HACCP.

στ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας.

2. Με απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΑΟΚ συνιστάται σε κάθε ΔΑΟΚ, τριμελής πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης

4. Η τελική απόφαση έγκρισης περιλαμβάνει τη χορήγηση ενός μοναδικού αριθμού μητρώου εγκεκριμένου εμπόρου. Το Μητρώο Εγκεκριμένων Εμπόρων καταρτίζεται από τη Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου και τη Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠ.Α.Α.Τ., τηρείται στο ΜΕΝΟ και εφαρμόζεται από τις ΔΑΟΚ και τα ΠΚΠΦΠΕ. Ο αριθμός μητρώου του εγκεκριμένου εμπόρου αποτελείται από τα δύο αρχικά γράμματα της χώρας (GR), τον τετραψήφιο αριθμό του εγκεκριμένου εμπόρου, ο οποίος είναι μοναδικός αύξων αριθμός σε εθνικό επίπεδο, τον αριθμό της περιφέρειας με λατινικούς αριθμούς και τα τρία αρχικά γράμματα της περιφερειακής ενότητας με λατινικούς χαρακτήρες, όπως GR0034/I/KOR ο εγκεκριμένος έμπορος με αύξοντα αριθμό εγγραφής στο Μητρώο 0034, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

5. Η έγκριση έχει διάρκεια 3 ετών, η οποία ανανεώνεται στην λήξη της τριετίας μετά από αίτηση του εγκεκριμένου εμπόρου και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.

 

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις εγκεκριμένου εμπόρου

Ο εγκεκριμένος έμπορος οφείλει:

1) Να υποβάλλει αναγγελία προ της έναρξης της φορτώσεως αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής ΜΕΝΟ της «Βάσης δεδομένων ων συναλλασσομένων» του ΥΠΑΑΤ για όλα τα φορτία.

2) Να διενεργεί τους ελέγχους συμμόρφωσης στα προϊόντα που διακινεί και να τηρεί αρχείο ελέγχου, στο οποίο θα αναγράφονται όλοι οι έλεγχοι συμμόρφωσης και όλα τα στοιχεία σχετικά με αυτούς (ημερομηνία και ώρα ελέγχου ανά παρτίδα, αριθμός και είδος μέσου μεταφοράς, είδος προϊόντος, χώρα προορισμού, αριθμός δελτίων αποστολής/τιμολογίων, ιχνηλασιμότητα κ.τ.λ.).

3) Να συνεργάζεται και να διευκολύνει τον ποιοτικό έλεγχο όταν αυτός διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου) και να θέτουν στην διάθεση των ελεγκτών τα αρχεία των ελέγχων συμμόρφωσης της επιχείρησης.

4) Να γνωστοποιεί εγγράφως κάθε αλλαγή των ως άνω δικαιολογητικών το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών στην αρμόδια ΔΑΟΚ στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση. Σε περίπτωση αλλαγής, παραίτησης, απόλυσης και για οποιοδήποτε λόγο απώλειας του υπεύθυνου ποιοτικού ελέγχου, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια ΔΑΟΚ εντός 24 ωρών. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αντικαταστήσει τον υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου το αργότερο εντός διαστήματος ενός μήνα, σε αντίθετη περίπτωση αναστέλλεται η έγκριση που του έχει χορηγηθεί. Κατά το διάστημα αυτό δε μπορεί να λειτουργεί ως εγκεκριμένος έμπορος και στις εξαγωγές ή αποστολές του, τα φορτία του ελέγχονται από την αρμόδια ΔΑΟΚ.

5) Να είναι συνεπής στις συναλλαγές του με τους πελάτες και τους προμηθευτές του και σε κάθε περίπτωση να καταδεικνύεται η φερεγγυότητα της επιχείρησής του.

 

Άρθρο 7

Έλεγχοι

Η Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οργανώνει, συντονίζει και εποπτεύει ελέγχους συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/3011 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, σε όλα τα στάδια εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών. Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα ΠΚΠΦΠΕ διενεργούν ελέγχους για την τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας. Οι ΔΑΟΚ και τα ΠΚΠΦΠΕ διενεργούν προγραμματισμένες επιθεωρήσεις τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο στις εγκαταστάσεις του εγκεκριμένου εμπόρου, σχετικά με την ισχύ των προϋποθέσεων του άρθρου 4. Οι ΔΑΟΚ και τα ΠΚΠΦΠΕ διενεργούν ελέγχους συμμόρφωσης στα φορτία των εγκεκριμένων εμπόρων σε ποσοστό μικρότερο του 2% επί των συνολικών φορτίων, λόγω κατάταξης του εγκεκριμένου έμπορου στη χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου. Όταν ο εγκεκριμένος έμπορος δεν τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας, η αρμόδια ΔΑΟΚ εισηγείται στην ΔΜΤΠΕ και η τελευταία ανακαλεί την έγκριση οριστικά.

 

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

Όλοι οι έμποροι νωπών οπωροκηπευτικών, οι οποίοι εισάγουν από τρίτες χώρες ή/και παραλαμβάνουν από χώρες της ΕΕ νωπά οπωροκηπευτικά, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για την υπαγωγή στο καθεστώς του εγκεκριμένου εμπόρου από 01.01.2015.

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0