Έως το τέλος της εβδομάδας η αποκατάσταση βλάβης  στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων της Β΄ΒΙ.ΠΕ.

8-07 2013

Έως το τέλος της εβδομάδας η αποκατάσταση βλάβης στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων της Β΄ΒΙ.ΠΕ.

Τοπικά Νέα


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης της ΔΕΥΑΜΒ, στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να τεθεί σε κανονική λειτουργία το αντλιοστάσιο ακαθάρτων στη Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, στο οποίο παρουσιάστηκε βλάβη που έθεσε εκτός λειτουργίας το σύνολο των αντλητικών συγκροτημάτων.
Τα αντλητικά συγκροτήματα (τρία τον αριθμό) εστάλησαν για επισκευή αμέσως, έτσι ώστε με την επισκευή και τοποθέτηση έστω και ενός, να παύσει η διοχέτευση ανεπεξέργαστων λυμάτων στην τάφρο αποχέτευσης όμβριων υδάτων της Β΄ΒΙΠΕ. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από την κατασκευάστρια εταιρεία, κατά την τελική δοκιμή του πρώτου κινητήρα, ο οποίος έγινε προσπάθεια να τεθεί σε λειτουργία μετά από πλήρη συντήρηση, προέκυψε αστοχία και ο υπό περιέλιξη δεύτερος κινητήρας θα παραδοθεί την Παρασκευή 12/7/13.
Επισημαίνεται ότι το ανεπεξέργαστο απόβλητο, ποσότητας 500-900 κυβικών μέτρων ανά 24ώρο, οδηγείται μέσω της υπερχείλισης του συγκεκριμένου αντλιοστασίου, στην τάφρο αποχέτευσης όμβριων υδάτων της Β΄ΒΙΠΕ, αραιωμένο με την προσθήκη 1200 κυβικών μέτρων νερού, ενώ μικρό τμήμα του μεταφέρεται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων με βυτία προς επεξεργασία.
Για το λόγο αυτό και έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη παρακαλούνται οι συμπολίτες να μην έρχονται σε επαφή με τα ρέοντα υγρά στην τάφρο και φυσικά να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε χρήση αυτών των υγρών.
Η ΔΕΥΑΜΒ έχει ενημερώσει για τη βλάβη τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Διεύθυνση Υγείας και Τμήμα Περιβάλλοντος).

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0