«Ανάσα» στους φοιτητές να εξεταστούν σε μαθήματα που οφείλουν

15-12 2012

«Ανάσα» στους φοιτητές να εξεταστούν σε μαθήματα που οφείλουν

Ελλάδα

Με τροπολογία που θα συμπεριληφθεί μαζί με τις Μετεγγραφές στο Πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας δίνεται η δυνατότητα αποκλειστικά και μόνο για την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2013, στους φοιτητές να εξεταστούν σε μαθήματα που οφείλουν ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονται σε εαρινό ή χειμερινό εξάμηνο.
Με δεδομένη την υφιστάμενη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, ο υπουργός Παιδείας έεκρινε σκόπιμο να ληφθεί μέριμνα για τους φοιτητές εκείνους που έχουν συμπληρώσει κανονική φοίτηση, όπως αυτή προβλέπεται στο ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, προκειμένου να διευκολυνθούν στην περάτωση των σπουδών τους και κατά συνέπεια στην απόκτηση του πτυχίου τους. Για τον λόγο αυτό αποκλειστικά και μόνο για την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2013, δίδεται στους εν λόγω φοιτητές η δυνατότητα να εξεταστούν σε μαθήματα που οφείλουν ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονται σε εαρινό ή χειμερινό εξάμηνο.
Ειδκκότερα, η τροπολογία έχει ως εξής:
Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
18. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2013 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
 
 
 
 
 
alterthess.gr
VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0