Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΜΒ

5-07 2013

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΜΒ

Τοπικά Νέα


Άνοιξε ο δρόμος για την εφαρμογή του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΜΒ, καθώς, μετά από πολύμηνες διαδικασίες εσωτερικού διαλόγου και προσφυγών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δημοσιεύτηκε επιτέλους στο ΦΕΚ και τίθεται πλέον σε ισχύ. Ο νέος Οργανισμός περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές οι οποίες στοχεύουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών και στη διάταξη του προσωπικού, με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία και χωρίς στεγανά, αποβλέποντας στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Ο νέος ΟΕΥ της ΔΕΥΑΜΒ περιλαμβάνει 3 Διευθύνσεις, 9 Τμήματα και 11 γραφεία, ενώ οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις είναι 158 έναντι 292 στον παλαιό ΟΕΥ.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Βόλου και Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ κ.Πάνος Σκοτινιώτης, «το οργανόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε η ΔΕΥΑΜΒ που, μετά από 30 χρόνια διαδημοτικής λειτουργίας πλέον λειτουργεί ως αμιγής δημοτική επιχείρηση, να μπορεί να αναμετρηθεί αφενός μεν τον ιδιαίτερα αυξημένο όγκο δουλειάς και τη μεγάλη διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων ευθύνης της, αφετέρου με τις δικές της εσωτερικές αδυναμίες, στις οποίες προστίθενται οι επιπτώσεις της γενικότερης κατάστασης και κυρίως η διαρκής συρρίκνωση του προσωπικού της. Για να μπορέσει η ΔΕΥΑΜΒ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί στο έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό της Επιχείρησης, η μεγάλη εμπειρία του και το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που διαθέτει».
Ειδικότερα, στόχοι του νέου Ο.Ε.Υ. είναι:
1. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης σε όλους τους οικισμούς του Δήμου
2. Η ορθολογική διαχείριση του υδάτινου πλούτου και ο περιορισμός των απωλειών στα δίκτυα
3. Η μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης και η διαρκής προσπάθεια για κοινωνικά πιο δίκαιο τιμολόγιο
4. Η προώθηση πολιτικών που αντιμετωπίζουν με ευαισθησία τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, όπως η παραγωγή ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές, αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση του λύματος και γενικότερα δράσεις πάντα φιλικές προς το περιβάλλον)
5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άλλες ΔΕΥΑ κλπ
6. Η ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού της επιχείρησης
7. Ο επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός με τη χρήση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών της πληροφορικής.
8. Η απόλυτη διαφάνεια στη λειτουργία της επιχείρησης, οι άριστες σχέσεις μας με τους πολίτες, με επαρκή και πλήρη ενημέρωση για τη δράση της επιχείρησης.

O νέος Οργανισμός έχει την εξής διάρθρωση:
1.Γενική Διεύθυνση.
1.1 Γενικός Διευθυντής
1.1.1 Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου.
1.1.2 Αυτοτελές Γραφείο Προβολής και Επικοινωνίας.
Α. Τεχνικό Συμβούλιο
Β. Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι και
Γ. Ειδικοί Σύμβουλοι
2. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
2.1 Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
2.2 Τμήμα Διοικητικό
2.2.1 Γραφείο Γραμματείας Συλλογικών Οργάνων
2.3 Τμήμα Οικονομικό
2.3.1 Γραφείο Λογιστηρίου
2.3.2. Γραφείο Προμηθειών
2.3.3. Γραφείο Ταμείου
2.4 Τμήμα Καταναλωτών.
3. Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών.
3.1 Διευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών.
3.2 Τμήμα Ύδρευσης
3.2.1 Γραφείο Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης
3.2.2 Γραφείο ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Ύδρευσης και οχημάτων
3.3 Τμήμα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) & Αποχέτευσης
3.3.1 Γραφείο Λειτουργίας Ε.Ε.Λ. και χημικού εργαστηρίου
3.3.2 Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου Αποχέτευσης.
3.4 Τμήμα Άρδευσης
4. Διεύθυνση Προγραμματισμού & Νέων Υποδομών
4.1 Διευθυντής Προγραμματισμού & Νέων Υποδομών.
4.2 Τμήμα Σχεδιασμού, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) & Πληροφορικής.
4.2.1. Γραφείο Πληροφορικής
4.3 Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Νέων Υποδομών
4.4 Τμήμα Ελέγχου ποιότητας νερών

Βασικές αλλαγές στο νέο Ο.Ε.Υ.
1) Διαχωρίζεται η συντήρηση και λειτουργία των υφισταμένων υποδομών, από τη μελέτη και κατασκευή των νέων υποδομών. Έτσι:
α/ Δημιουργείται Διεύθυνση Συντήρησης και Λειτουργίας Υποδομών, η οποία αναλαμβάνει μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων της πρώην Τεχνικής Διεύθυνσης. Στην ανωτέρω Διεύθυνση δημιουργείται και το νέο Τμήμα Άρδευσης.
β/ Δημιουργείται Διεύθυνση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών, στην οποία ανήκει πλέον και το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Νέων Υποδομών (πρώην Τμήμα Μελετών της πρώην Τεχνικής Δ/νσης).
γ/ Το Τμήμα Πληροφορικής μαζί με το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του πρώην Ο.Ε.Υ συνενώνονται στο Τμήμα Σχεδιασμού, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) & Πληροφορικής, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών
2) Δημιουργείται ενιαίο Οικονομικό Τμήμα από την ενοποίηση τριών Τμημάτων, δηλ. των πρώην Τμημάτων Λογιστηρίου, Προμηθειών και ενός μέρους του Τμήματος Εσόδων.
3) Δημιουργείται Γραφείο Συλλογικών Οργάνων στο Διοικητικό Τμήμα
4) Δημιουργείται το Τεχνικό Συμβούλιο κάτω από τη Γενική Διεύθυνση, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την καλύτερη παρακολούθηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων.

Γ. Αλλαγές σε σχέση με το προσωπικό
1) Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος στην οποία μπορούν να λάβουν μέρος και ενδιαφερόμενοι εκτός ΔΕΥΑΜΒ.
2) Πρόσθετες παροχές προς τους εργαζομένους που προέβλεπε ο παλαιός Ο.Ε.Υ. (σε περίπτωση θανάτου, γάμου, κλπ ), δίνονται πλέον μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ και εφόσον το επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία. Το ίσιο ισχύει και με πρόσθετες άδειες που προέβλεπε ο παλαιός Ο.Ε.Υ.

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0