Δικαίωση καταναλωτών από την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού

12-07 2013

Δικαίωση καταναλωτών από την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού

Τοπικά Νέα


Με τη διευθέτηση τριών εκκρεμών υποθέσεων, καταγγελιών πολιτών-καταναλωτών, εναντίον εταιρειών Τηλεφωνικών Καταλόγων και Εμπορίου Θέρμανσης–Ψύξης–Αερίου, οι οποίες προωθήθηκαν μέσω της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου, ασχολήθηκε στην τελευταία συνεδρίασή της η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού του Δήμου Βόλου. Όπως είναι γνωστό, στόχος της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών στην προσπάθεια για επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Συνολικά, σε διάστημα ενός έτους, εξετάστηκαν είκοσι δύο (22) υποθέσεις, οι οποίες αφορούν καταγγελίες κατά εταιρειών – επιχειρήσεων Κινητής Τηλεφωνίας, Ινστιτούτων Περιποίησης – Ομορφιάς, Καταστημάτων Τραπεζών, Ασφάλειας Ζωής, Τηλεφωνικών Καταλόγων, Διαχείρισης κτιρίων & κοινοχρήστων, Καθαρισμού και φύλαξης χαλιών, Εμπορίας Επίπλων, Επιδιόρθωσης Ενδυμάτων, Εμπορίου Θέρμανσης – Ψύξης – Αερίου, Τουριστικών Επιχειρήσεων, κ.α.
Από τις παραπάνω κατηγορίες, οι επτά (7) υποθέσεις αφορούν καταγγελίες καταναλωτών κατά εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, εκ των οποίων οι δύο είχαν θετική έκβαση υπέρ των καταναλωτών, τα αιτήματα των οποίων ικανοποιήθηκαν κατά 100%.
Στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού μπορούν να προσφεύγουν οι πολίτες -καταναλωτές για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών τους με προμηθευτές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις καταγγελίες τους κατά προμηθευτών για ζητήματα που πιστεύουν ότι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους ή συνιστούν προσβολή των οικονομικών συμφερόντων τους.
Σε κάθε περίπτωση, μαζί με την καταγγελία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν και όλα τα έγγραφα που θεωρούν χρήσιμα για τη διερεύνηση της αναφοράς τους (αντίγραφα συμβολαίων, αντίγραφα τιμολογίων, αντίγραφα αποδείξεων αγοράς, σχετική αλληλογραφία κ.λπ).
Αναλυτικότερα αναφέρονται παρακάτω οι προϋποθέσεις παραλαβής αναφορών:
1. Να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος
• Ονοματεπώνυμο
• Πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)
2. Να υπάρχουν τα ελάχιστα στοιχεία επικοινωνίας της καταγγελλόμενης επιχείρησης
• Επωνυμία ή/και διακριτικός τίτλος
• Πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)
3. Να είναι η αναφορά ενυπόγραφη και σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής (ταχυδρομείο, fax, e-mail) να επισυνάπτεται αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (ως αποδεικτικό της ταυτότητας του καταγγέλλοντος)
4. Να υπάρχει σαφής περιγραφή της καταναλωτικής διαφοράς, ακριβής προσδιορισμός της ζημίας ή της βλαπτικής συνέπειας που έχει υποστεί ο καταγγέλλων και ευκρινώς διατυπωμένο αίτημα διαμεσολάβησης προς την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού.
Μετά την κατάθεση της αναφοράς η επιτροπή οφείλει να επικοινωνήσει με το κατάστημα ή την εταιρία επιδιώκοντας, σε πρώτη φάση, την επίλυση της διαφοράς, μέσω προφορικών συνεννοήσεων.
Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό η υπόθεση παραπέμπεται σε προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία και γνωμοδοτεί. Όλες οι αποφάσεις αποστέλλονται στο Συνήγορο του Καταναλωτή.
Για πληροφορίες ή για καταγγελίες, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται, εκτός από την Ένωση Καταναλωτών Βόλου και στον Δήμο Βόλου, Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, Τοπάλη & Δημητριάδος – 3ος όροφος, κα Σταυρούλα Γραμματικού, τηλ.: 24210-97670, fax: 2421021698, e-mail: s.grammatikou@volos-city.gr
VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0