Επιδοτήσεις 10.000 ευρώ ανα άτομο σε 7.000 νέους για καινοτόμες επιχειρήσεις

30-11 2012

Επιδοτήσεις 10.000 ευρώ ανα άτομο σε 7.000 νέους για καινοτόμες επιχειρήσεις

Οικονομία

Από τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει η υλοποίηση των προγραμμάτων του υπουργείου Εργασίας για την υποστήριξη των ανέργων.   Με τα προγράμματα αυτά, χιλιάδες νέοι θα μπορέσουν να απασχοληθούν σε θέσεις μαθητείας για τέσσερις ή πέντε μήνες, ενώ 7.000 νέοι θα επιδοτηθούν με 10.000 ευρώ ο καθένας, προκειμένου να ανοίξουν δική τους επιχείρηση. 
 
Έτσι από την 1/1/2013 και για διάστημα δύο ετών προβλέπονται επιχορηγήσεις και συμβουλευτική για τη δημιουργία επιχειρήσεων σε όλους σχεδόν τους τομείς. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
 
– 7.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18 – 35 ετών θα επιχορηγηθούν για να ανοίξουν επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο -ακόμη και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Η επιχορήγηση θα είναι ύψους 10.000 ευρώ + 4.000 ευρώ (για την περίοδο της συμβουλευτικής).
 
– 950 άνεργες γυναίκες της ίδιας ηλικίας που έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία ή έχουν χάσει επιχείρηση που είχαν, θα επιχορηγηθούν με ποσό ανάλογο των προσόντων τους ανάλογα με τα τυπικά προσόντα και την οικογενειακή κατάσταση τα 20.000 ευρώ, καλύπτοντας λειτουργικές δαπάνες, ασφαλιστικές εισφορές και την πρόσληψη ενός ακόμη (επιδοτούμενου) άνεργου για 12 μήνες.
 
– 3.000 άνεργοι νέοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λάβουν κατάρτιση και κίνητρα για τη δραστηριοποίηση ως επιχειρηματιών στην ύπαιθρο και στον αγροδιατροφικό τομέα.
 
Το σύνολο των δράσεων ανέρχεται στα 537 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 372 εκατ. ευρώ θα προωθηθούν στους αποδέκτες μέσω του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ.
 
 
 
inveria.gr
VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0