Κρυφό χαράτσι 40% για 500.000 επαγγελματίες

1-12 2012

Κρυφό χαράτσι 40% για 500.000 επαγγελματίες

Οικονομία

 

 

Έκρηξη επιβαρύνσεων για μικρομεσαίους
 
Χαράτσια-σοκ που θα φτάνουν στο 40,3% των συνολικών δηλούμενων εισοδημάτων αναμένεται να προκύψουν για περίπου 500.000 αυτοαπασχολούμενους επιτηδημαυτίες και ελεύθερους επαγγελματίες.
 
Με τις νέες ρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται ότι για όλες τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, τις ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τους ελεύθερους επαγγελματίες καταργούνται το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και τα πρόσθετα αφορολόγητα για προστατευόμενα τέκνα.
 
Όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι θα κληθούν για πρώτη φορά, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος να πληρώσουν φόρο που θα υπολογιστεί με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ του καθαρού τους εισοδήματος, λόγω της κατάργησης όλων των αφορολογήτων.
 
Όμως, η επιβάρυνση τους δεν θα περιοριστεί τελικά στο 26% αλλά θα εκτιναχθεί στο 40,3%. Κι αυτό γιατί ο φόρος που θα προκύψει με την επιβολή του συντελεστή 26% στο συνολικό καθαρό τους εισόδημα θα προσαυξηθεί περαιτέρω κατά 55%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί τελικά στο επίπεδο του 40,3%.
 
Η προσαύξηση κατά 55% θα είναι η «προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους», η οποία (σύμφωνα με την ήδη ισχύουσα νομοθεσία που δεν αλλάζει με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο) θα επιβάλλεται εκ των υστέρων, επί του κυρίου φόρου που θα προκύπτει με την επιβολή του συντελεστή 26% στο συνολικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσει ή ελευθέρια επαγγέλματα. 
 
 
 
 
 
newsbeast.gr

 

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0