Μήπως τα θέλει και ΄μας ο @%#&! μας?

21-11 2012

Μήπως τα θέλει και ΄μας ο @%#&! μας?

Ελλάδα