120.000 εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα δουν τις αποδοχές τους μειωμένες κατά 25%. Σε ισχύ από τον νέο χρόνο το βαθμολόγιο του "ενιαίου μισθολογίου" σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς.

Το ενιαίο μισθολόγιο εισάγεται με το νέο έτος και στις ΔΕΚΟ. Την εξομοίωση των αποδοχών με εκείνες που καταβάλλονται στον στενό δημόσιο τομέα προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Οι περικοπές κυμαίνονται γύρω στο 25%. Η οροφή τοποθετείται στα 2.200 ευρώ μεικτά.

Την πλήρη εξομοίωση, από την 1-1-2013, των αποδοχών 120.000 εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με αυτές των δημοσίων υπαλλήλων στον «στενό» Δημόσιο, προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που εισάγει το νέο βαθμολόγιο για πρώτη φορά και στις ΔΕΚΟ.

Κατ΄ εφαρμογήν του ν. 4093/2012 η εγκύκλιος προβλέπει ότι η κατάταξη στο βαθμολόγιο, των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, θα οδηγήσει σε περικοπές των αποδοχών τους 25% κατά μέσον όρο, καθώς τα χρόνια προϋπηρεσίας καθορίζουν το ύψος του βασικού μισθού στα πρότυπα του Ενιαίου Μισθολογίου που ισχύει στον στενό δημόσιο τομέα.

 

 

 

 

Εθνος

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0