Στα 6,85 δισ. ευρώ το 2013 οι δημόσιες επενδύσεις

1-12 2012

Στα 6,85 δισ. ευρώ το 2013 οι δημόσιες επενδύσεις

Οικονομία

Τα 6 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 
Στην αλλαγή της δομής του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων με τη μετατροπή του εθνικού σκέλους του σε Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Το 2013 το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων ανέρχεται σε 6,85 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 6 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τα 850 εκατ. ευρώ αφορούν σε εθνικούς πόρους.
 
Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει παρεμβάσεις αναβάθμισης του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων με τη δημιουργία μηχανισμού αναχαίτισης παραγωγής ανεξόφλητων υποχρεώσεων, με τη βελτίωση και ενίσχυση της παρακολούθησης και του ελέγχου (ανάληψη δεσμεύσεων ανά τρίμηνο, καθορισμός ορίων νομικών δεσμεύσεων, τήρηση ειδικού Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων κ.α.) και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
 
Από το υπουργείο Οικονομικών προγραμματίζεται η ολοκλήρωση, η προώθηση του συνολικού ανασχεδιασμού του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων με κωδικοποίηση και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, με αλλαγή της δομής του και με τη μετατροπή του εθνικού σκέλους του σε Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, την αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων με σύσταση νέων τμημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών υλοποίησης του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού και δημιουργίας ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και με την ενδυνάμωση της περιφερειακής δυνατότητας παρακολούθησης και υλοποίησης του προγράμματος με την αναδιαμόρφωση των περιφερειακών οργανωτικών δομών.
 
 
 
newsbeast.gr
VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0