Τον «κώδωνα του κινδύνου» για τα αποθέματα νερού κρούει η ΔΕΥΑΜΒ

27-06 2013

Τον «κώδωνα του κινδύνου» για τα αποθέματα νερού κρούει η ΔΕΥΑΜΒ

Τοπικά Νέα


Την προσοχή των καταναλωτών όσον αφορά την εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση του νερού, εφιστά η ΔΕΥΑΜΒ, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος έλλειψης αποθεμάτων για τις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιχείρησης, το 2ο τρίμηνο του 2013 παρατηρήθηκε μείωση της ποσότητας πηγαίου νερού κατά 15% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, μείωση που αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερη στο 3ο τρίμηνο.
Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Βόλου και Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ κ.Πάνος Σκοτινιώτης, «στόχος της Επιχείρησης είναι η διασφάλιση ασφαλών συνθηκών υδροδότησης σε κάθε οικισμό του Δήμου με καλής ποιότητας νερό και επαρκών ποσοτήτων για την άρδευση. Πρέπει, όμως, να γίνει συνείδηση όλων ότι το νερό, το βασικό αυτό στοιχείο της ζωής, είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό που βρίσκεται σε ανεπάρκεια, γι’ αυτό έχουμε ευθύνη να το διαχειριζόμαστε σωστά και να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για εξοικονόμησή του».
Με συγκεκριμένα στοιχεία των παρελθόντων ετών η ΔΕΥΑΜΒ αναδεικνύει το πρόβλημα επάρκειας νερού και προτείνει στους πολίτες μέτρα εξοικονόμησης, ώστε να αποφευχθούν διακοπές στην υδροδότηση ή το φαινόμενο μείωσης των πιέσεων ανά περιοχή, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Λόγω απουσίας χαρτογράφησης δικτύων, μη τοποθέτησης ή/και μη λειτουργίας υδρομετρητών σε πολλούς οικισμούς, τα στοιχεία αφορούν το Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου (παλιά όρια ΔΕΥΑΜΒ). Τα μέτρα που προτείνονται όμως αφορούν όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία που τηρεί η Επιχείρηση, προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες:

1Ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΕΤΟΣ ΝΕΡΟ ΠΗΓΑΙΟ ΝΕΡΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
2011 2.125.583 κ. μ. 1.117.266 κ. μ. 3.242849 κ. μ.
2012 1.553.650 κ. μ. 1.845.563 κ. μ. 3.399.213 κ. μ.
2013 2.768.381 κ. μ. 626.393 κ. μ. 3.394.774 κ. μ.

2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΕΤΟΣ ΝΕΡΟ ΠΗΓΑΙΟ ΝΕΡΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
2011 2.586.497 κ. μ. 836.111 κ. μ. 3.422.608 κ. μ.
2012 2.805.342 κ. μ. 904.033 κ. μ. 3.709.375 κ. μ.
2013 2.417.398 κ. μ. 1.377.678 κ. μ. 3.795.076 κ. μ.

Στο πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου, από τα στοιχεία της μηνιαίας παραγωγής πηγαίου νερού διαπιστώθηκε μείωση κατά 30%. Με αυτή την παραδοχή, η οποία επαληθεύεται τη 10η ημέρα του Ιουνίου (Ιούνιος 2012: 29.851 κ. μ., Ιούνιος 2013: 21.728 κ. μ.) υπολογίστηκαν τα στοιχεία του Ιουνίου (η παραδοχή μεταφέρθηκε για την πρόβλεψη και του νερού των γεωτρήσεων) ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα του 2ου τριμήνου.
Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει μείωση του πηγαίου νερού της τάξεως περίπου του 15% μέσα στο 2ο τρίμηνο του 2013, συγκρίνοντάς το με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, μείωση που θα είναι ακόμα μεγαλύτερη στο 3ο τρίμηνο, αν ληφθεί υπόψη ότι ο Μάιος του 2013 παρουσιάζει την εικόνα του Ιουνίου του 2012. Αποτελέσματα αναμενόμενα, κυρίως λόγω περιορισμένων χιονοπτώσεων τον περασμένο χειμώνα, αλλά και των χαμηλών βροχοπτώσεων. Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ αναρτώνται όλα τα αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού.
Σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΥΑΜΒ, τα παραπάνω στοιχεία «κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου» και επιβάλλουν τη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου, που αναμένεται να έχει επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών, αλλά και στην οικονομία. Τα περιθώρια εξοικονόμησης νερού είναι πολλά και προτρέπεται το κοινό να ακολουθήσει τις παρακάτω υποδείξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή χρήση και της τελευταίας σταγόνας νερού.
Άμεσα μέτρα εξοικονόμησης νερού στη γεωργία
(στις περιοχές όπου υφίσταται κλειστό δίκτυο)
 Απαγόρευση αρδεύσεων τις μεσημεριανές ώρες
 Χρήση βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης – πότισμα με μπεκ
 Πότισμα με σταγόνες, όπου είναι δυνατόν (η αποδοτικότητά τους είναι 80 – 95%)
 Πότισμα με βάση τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας
Άμεσα μέτρα εξοικονόμησης νερού στο σπίτι
 Έλεγχος των υδραυλικών εγκαταστάσεων για τυχόν διαρροές
 Έλεγχος για διαρροή στο καζανάκι της τουαλέτας
 Επιλογή «τηλεφώνου» ντουζιέρας που να διαθέτει ρυθμιστή ροής
 Για οποιαδήποτε χρήση, δεν πρέπει να αφήνεται η βρύση ανοιχτή άσκοπα
 Χρήση πλυντηρίου ρούχων ή πιάτων μόνο όταν είναι γεμάτο
 Να συντηρείται κρύο νερό στο ψυγείο και όχι να αφήνεται η βρύση να τρέχει για ένα δροσερό ποτήρι νερό
 Πότισμα του κήπου το βράδυ ή νωρίς το πρωί, όταν η θερμοκρασία και η ταχύτητα του αέρα είναι οι χαμηλότερες
 Είναι προτιμότερη η εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος. Έλεγχος για σωστή λειτουργία και διαρροών κατά μήκος του δικτύου
 Να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση λιπασμάτων, η οποία αυξάνει τις ανάγκες για νερό

Έργα για ορθολογική διαχείριση του νερού
Η ΔΕΥΑΜΒ, ως Δημοτική Επιχείρηση του «Καλλικρατικού» Δήμου Βόλου, έχει ως πάγιο στόχο: α) την ολοκληρωμένη υδατική πολιτική στις λεκάνες απορροής των διοικητικών ορίων του Δήμου, β) τον περιορισμό των απωλειών στα αστικά και υπεραστικά της δίκτυα, γ) την ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού, και δ) την επαναχρησιμοποίηση για αρδευτικούς σκοπούς των νερών του τριτοβάθμιου καθαρισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει ήδη υλοποιήσει, ενώ υλοποιεί, προγραμματίζει και σχεδιάζει έργα και δράσεις που συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, όπως:
• Η προμήθεια και εγκατάσταση της α’ φάσης του Συστήματος Ελέγχου και Περιορισμών του Δικτύου Ύδρευσης ΠΣ βόλου, με το οποίο επιτυγχάνεται ο έλεγχος του Υδραγωγείου, ο έγκαιρος εντοπισμός της προέλευσης των απωλειών, ο έλεγχος του δικτύου σε πραγματικό χρόνο, ο εντοπισμός βλαβών και η επίλυση προβλημάτων πίεσης του δικτύου.
• Η κατασκευή φρεατίων σταθμών ελέγχου, συμβατικού αντικειμένου 378.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., που βρίσκεται σε εξέλιξη, στα οποία θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της β’ φάσης του συστήματος Ελέγχου και Περιορισμού των διαρροών (scada) του δικτύου ύδρευσης ΠΣ Βόλου.
• Η προμήθεια και η εγκατάσταση εξοπλισμού, προϋπολογισμού 2.996.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για τη β’ φάση της αυτοματοποίησης του δικτύου ύδρευσης και την επέκτασή του και σε άλλους οικισμούς πέραν του ΠΣ Βόλου (αναμένεται η έγκριση δημοπράτησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ).
• Η αντικατάσταση παλαιού τροφοδοτικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές «ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ» και «ΞΗΡΑΚΙΑ», με συμβατικό αντικείμενο 3.784.000,00 € πλέον ΦΠΑ, που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τη μείωση των διαρροών (1 εκ. μ3 το χρόνο), την ενίσχυση του Υδραγωγείου Βόλου και την παράλληλη κατασκευή νέου υδροηλεκτρικού σταθμού.
• Το έργο ενοποίησης και συντήρησης δύο (2) δεξαμενών ΔΕ Αγριάς, προϋπολογισμού 150.000,00 €, για την εξάλειψη των διαρροών των δεξαμενών.
• Η ενοποίηση των δικτύων ΔΕ Αγριάς και Αρτέμιδος, η αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση «Βροχιά» και η ένταξη δεξαμενών και γεωτρήσεων του Υδραγωγείου στο scada της ΔΕΥΑΜΒ.
• Η αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης 7 χιλιομέτρων στη ΔΕ Αγριάς που παρουσιάζει συχνές βλάβες και διαρροές, παράλληλα με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης της Αγριάς (επίκειται έναρξη κατασκευής).
• Η κατασκευή δικτύου διαχωρισμού χρήσεων νερού για ύδρευση και ψύξη μηχανών στη Βιομηχανική Περιοχή.
• Η ζωνοποίηση των δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Αγριάς και Νέας Αγχιάλου
• Η μελέτη ολοκληρωμένης αξιοποίησης των πηγών «ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ» και «ΓΑΛΑΝΟΠΕΤΡΑΣ», που θα καλύψει ανάγκες άρδευσης, με κλειστό σύστημα, και ύδρευσης της περιοχής του πρώην Δήμου Αγριάς, με προοπτική την κατασκευή και τριών(3) υδροηλεκτρικών σταθμών στη διαδρομή Χάνια – Αγριά.
• Η μελέτη αντικατάστασης του παλαιού δικτύου Ύδρευσης στον Άγιο Βλάσιο (σύντομα ολοκληρώνεται).
• Η αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε. Ιωλκού και Νέας Αγχιάλου, αλλά και του Αγίου Στεφάνου, παράλληλα με την επικείμενη κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών.
• Η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης της Μακρινίτσας (έχει υποβληθεί πρόταση στην Περιφέρεια)
• Η αντικατάσταση υδραύλακα με κλειστό αγωγό άρδευσης που τροφοδοτείται από τις πηγές Φλάμπουρου και Καρβουνιάρικων.
• Η αξιοποίηση των πηγών «ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» και «ΖΑΓΓΑ» προς ενίσχυση του Υδραγωγείου οικισμών του πρώην Δήμου Αρτέμιδος (Πλατανίδια-Μαλάκι).
• Το έργο αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης, που παρουσιάζουν διαρροές, προϋπολογισμού 400.000,00 € (έργο υπό κατασκευή).
• Η καταγραφή αρδευόμενων εκτάσεων & καλλιεργειών και σύνταξη μελετών άρδευσης με κλειστά δίκτυα.
• Η επισκευή δικτύου υδραυλάκων, με στόχο τον περιορισμό των απωλειών στο δίκτυο διανομής άρδευσης.

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0