Υπεγράφη η απόφαση για την κατασκευή Τεμένους

1-06 2013

Υπεγράφη η απόφαση για την κατασκευή Τεμένους

Ελλάδα

temenos_votanikos_news_emeo

Με την έγκριση διάθεσης πίστωσης 946.000 ευρώ για τη δημοπράτησή του, με ανοικτή διαδικασία, ξεκινούν οι ενέργειες για την κατασκευή Τεμένους, με μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου, στην περιοχή του Βοτανικού.

Την σχετική απόφαση υπέγραψε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Σταύρος Καλογιάννης.

Η χωροθέτηση του Τεμένους στον Βοτανικό έγινε με τον νόμο 4014/2011 με τον οποίο καθορίστηκε η εγκατάσταση και η κατασκευή Τεμένους, περιλαμβανομένων και των απαραιτήτων κτιρίων υποστηρικτικών λειτουργιών (χώροι υγιεινής κ.λπ.), σε τμήμα δημοσίου ακινήτου μέσω της κατάλληλης προς τούτο μετασκευής υφιστάμενων κτιρίων.

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Κτιριακών εγκαταστάσεων (ΕΥΔΕΚ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου.

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0