Φωτό που συγκλονίζουν από την αστυνομική βία στην Τουρκία!

1-06 2013

Φωτό που συγκλονίζουν από την αστυνομική βία στην Τουρκία!

Κόσμος