Όροι Χρήσης και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε ένα  ή περισσότερους όρους , παρακαλείστε να παύσετε τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Εάν επιλέξετε να συνεχίσετε, συμφωνείτε και αποδέχεστε αυτομάτως τους ακόλουθους όρους:
Τα επιφορτισμένα με τη διαχείριση της ιστοσελίδας, μέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια, ανάλογα με την κρίση τους, να τροποποιήσουν ή να προσθαφαιρέσουν κάποιο μέρος ή το σύνολο αυτών των όρων, ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη λίστα για τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης από εσάς, μολονότι επήλθε αλλαγή των όρων χρήσης και λειτουργίας, συνεπάγεται και την αποδοχή σας, αυτομάτως, στους νέους.
Εκτός αν σημειώνεται κάτι άλλο, ΟΛΟ το υλικό της ιστοσελίδας news.emeo.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των συντελεστών της. Το υλικό αυτό επιτρέπεται να αντιγραφεί, εάν και εφόσον αναφέρεται η πηγή και ο δημιουργός του. Τα μέρη του υλικού για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα download, αλλά και κάθε μέρος του υλικού της ιστοσελίδας, θεωρείται πως έχουν άδεια για προσωπική και οικιακή χρήση και όχι εμπορικούς σκοπούς, ενώ με αυτόν τον τρόπο δε μεταφέρονται, φυσικά, τα πνευματικά τους δικαιώματα.

Κανένα μέρος του υλικού δεν παρέχεται στους χρήστες με σκοπό την, άμεση ή έμμεση, προτροπή για τέλεση οποιασδήποτε, ηθικά ή ποινικά, κολάσιμης πράξης.

Δεν μπορούν να παρασχεθούν εγγυήσεις για τη λειτουργικότητα και την αδιάλειπτη λειτουργία της ιστοσελίδας, όπως και την αποφυγή τυχόν λαθών ή παραλείψεων. Φυσικά, καταβάλλονται προσπάθειες για ακρίβεια, αξιοπιστία, επιστημονική ενημέρωση και εξακρίβωση των πληροφοριών της ιστοσελίδας news.emeo.gr , ωστόσο ενδεχόμενο είναι να υπάρξουν ελλείψεις ή ανακρίβειες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν υπάρχει η παραμικρή πρόθεση παραπληροφόρησης ή ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις που ανάγονται στην πηγή αντλήσεως.
Τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες που καταχωρείτε είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για τις λειτουργίες της ιστοσελίδας και δε θα αποκαλυφθούν σε τρίτο χωρίς τη συναίνεσή σας. Η διαχείριση και η προστασία τους υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και το Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ και ΕΕ L 201/37/2002). Τυχόν κλοπή, απώλεια ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη αυτών των δεδομένων βαραίνει με αποκλειστική ευθύνη τους χρήστες.
Απαγορεύεται η δημιουργία περισσοτέρων του ενός λογαριασμών εγγραφής.

Το Δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου (π.χ. ολοκλήρωση εγγραφής μέλους κ.α.). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δικτύου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Με την παρούσα ανάγνωση και αποδοχή, συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε την εταιρεία μας, τους συνεργάτες της, υπαλλήλους της, συνεταίρους, διοικητικά στελέχη (γενικά όλους όσοι παρέχουν υπηρεσία) για κάθε και από κάθε έξοδο, κόστος, πταίσμα, φθορά, κατάχρηση ή και καταστροφή περιλαμβανομένων των νόμιμων δικηγορικών εξόδων τα οποία θα προκληθούν στην περίπτωση που παραβιαστούν οι όροι χρήσης από:
Όποια δραστηριότητα σας γενικώς
Όποια δραστηριότητά σας μέσω του λογαριασμού σας που έχετε δημιουργήσει (συμπεριλαμβανομένης αμελούς ή αδικαιολόγητης συμπεριφοράς)
Τρίτο άτομο, οικείο σας ή μη, που θα μπει στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας και πράξει τα ανωτέρω.
Το news.emeo.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να αναστείλει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στην ιστοσελίδα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων και των συνθηκών χρήσης και λειτουργίας της.